“Bayburt Merkez Veysel Efendi Camii”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Bayburt, 2009

Veysel Efendi Camisi, Bayburt İli’nde, Çoruh Irmağının doğusunda kalan geleneksel yerleşim dokusuna sahip olan Veysel Mahallesinde bulunmaktadır. XVI. yy da yapıldığı düşünülen cami günümüzde halen kullanılmaktadır. 1990 tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiatlarını Koruma Kurulunca korunması gerekli eski eser olarak tescillenmiştir.

Hazırlanan çalışmalar ile bir yandan, Kültür varlığı olan Veysel Efendi Camii’nin onarılarak korunması hedeflenirken, diğer yandan yapı ve çevresine sonradan yapılan muhdes eklerden arındırılarak, çağdaş yaşam standartlarını sağlayacak bir alt yapı ile yapının sürekliliğini devam ettirmesi amaçlanmıştır.