ARTI BİR PROJE GRUBU

Ankara – 1992

1992’de kurulan şirket, 2007 yılından itibaren ARTI BİR PROJE GRUBU Mimarlık Restorasyon İnşaat Danışmanlık Tic. ve San. Ltd. Şti. olarak yoluna devam etmektedir. Artı Bir Proje Grubu sahip olduğu uzman kadrosu ile restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma projeleri, mimari uygulama projeleri, iç mekan tasarımları, çevre düzenleme projeleri konularında proje, uygulama ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

ARTI BİR PROJE GRUBU; cami, türbe, medrese, han, kale, çeşme, kilise gibi anıtsal yapıların ve sivil mimari örneklerinin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenleme projeleri ile Tarihi dokunun yoğun olduğu yerleşim alanları için sokak sağlıklaştırma projeleri yapmaktadır.

“Geçmişten günümüze gelen “Kültürel Mirasımızın” korunmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak ve Kültür Varlıklarının sahip oldukları değerleri gelecek nesillere aktaran projeler oluşturmak; ARTI BİR PROJE GRUBU’ nun ana hedefidir.”

Bu hedef doğrultusunda;

  • Belgeleme ( Güncel Fotogrametrik Rölöve Teknikleri kullanarak)
  • Analiz ( Fiziksel ve Kimyasal analizler)
  • Projelendirme ( Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Rekonstrüksiyon )
  • Değerlendirme ( Onarım, Yeniden işlevlendirme ) Yapı Denetimi

çalışmalarını sürdürmektedir.

ARTI BİR PROJE GRUBU; restorasyon projelerinin yanısıra, konut, kültür merkezi, eğitim merkezleri, hastane gibi mimari projeler, ofis, otel, villa, cafe gibi iç mekanların dekorasyon projeleri, kentsel ve çevre düzenleme projeleri hazırlamaktadır. Söz konusu projelerde çalışmalar; analiz, araştırma, eskiz, etüt ve tasarımla başlar, tüm detaylar en küçük ayrıntısına kadar çözülür.

“ARTI BİR PROJE GRUBU olarak amacımız; özgün, çağdaş bir mimari oluşturmanın yanı sıra, teknolojiye ayak uydurarak, doğru, hızlı ve güvenilir işletme anlayışı ile projeler üretmektir.”

Ş. GÜNEŞ CAN GÖKÇE

Rest. Uzm. Yüksek Mimar

1979 yılında Niğde’de doğdu. 2002 yılında Gazi Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimin tamamladı.

1999 yılından itibaren çeşitli firmalarda proje ve şantiye işlerinde çalıştı. 2007 yılından itibaren Artı Bir Proje Grubu ile çalışmalarına devam eden Ş. Güneş CAN GÖKÇE, 2011-2014 yılları arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Dairesi Başkanlığında “Entegre Şehir Hastaneleri Projeleri” nde mimari danışmanlık yaptı. Bu dönemde özellikle Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri ile Kadın Doğum ve Yenidoğan Yoğun Bakım servisleri üzerinde çalışmalar yürüttü.

Ş. Güneş CAN GÖKÇE, tarihi ve anıtsal yapıların onarımı, tarihi ve kentsel alanların korunması, mimari projelerde avan ve uygulama projelerinin hazırlanması konularındaki mesleki çalışmalarına Artı Bir Proje Grubu ile devam etmekte olup, aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yarı zamanlı eğitmen olarak Rölöve ve Restorasyon derslerine katkı sağlamaktadır.