“Beypazarı Tarihi Çarşı Sokakları”

Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Beypazarı, 2008-2009

Beypazarı eski kent merkezinde yer alan Tarihi Ticaret Merkezi sokaklarında hazırlanan “Beypazarı Tarihi Çarşı Sokakları Cephe Onarımı Projesi ” ; çarşı içinde yer alan dükkanların sokağa bakıveren cepheleri ve sokak dokusunu tanımlayan öğeleri ile birlikte doku bütünlüğünün korunarak yaşatılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Sokaklara göre etaplara ayrılan proje kapsamında “kamusal alan” tarifine giren özel mülkiyete ait yapıların cephelerinin sağlıklaştırılması ve yapıların oluşturduğu bütünün altyapısı ve çevresinin rehabilitasyonu söz konusu olduğundan, yapılar; birbiriyle olan ilişkileri ve çevresi ile değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Çalışma alanında yer alan ve büyük ölçüde korunmuş olan dükkanların özgün malzeme, yapım tekniği ve detaylarının korunması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda rölöve çalışmaları sırasında belirlenen sorunlara yönelik müdahale kararları geliştirilmiştir. Alan genelinde yapıların cephe düzenlerine ve cepheyi oluşturan elemanlarına yönelik tipoloji çalışması yapılmıştır. Daha sonra yapılan bu çalışmalar doğrultusunda ana koruma yaklaşımı belirlenmiş, bu yaklaşım çerçevesinde yapı ölçeğinde müdahale kararları oluşturulmuş ve bu kararlar doğrultusunda yapıların restorasyon projeleri çizilmiştir. Yapı tiplerine ve yapılarda yer alan izlere göre ayrı ayrı yeni detaylar üretilmiştir.