“Erzurum Ayazpaşa Camii”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Erzurum, 2013

Erzurum ili Ayazpaşa mahallesinde bulunan Camii XVI.yy da Ayaz Paşa tarafından yaptırılmıştır. Eski eser olarak tescillenen yapı, günümüze gelinceye kadar birçok onarım görmüştür.

Camii, plan bakımında üç gözlü son cemaat yeri ve düz dam örtülü harim mekânından oluşmaktadır. Harim dört ahşap destek tarafından taşınmaktadır. Dikdörtgen çerçeve içerisindeki taş mihrap nişi, mukarnas kavsaralıdır. Kuzeydoğu köşede yer alan minare, kare kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Kesme taş malzemeli kare kaide, beden duvarları boyunca uzanmaktadır. Üst kısmında köşeleri pahlanarak, silindirik gövdeye geçilmiştir. Doğu ve batıda kısmen olmak üzere  güney cepheden kuzeye doğru Camiyi  U seklinde çevreleyen haziresi bulunmaktadır.

Yapının sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarmak bu projenin ana hedefi olmuştur. Bu sebepten dolayı, farklı disiplinler ile birlikte çalışılmış, yapılan çalışmaların her aşaması uzun ve titiz çalışmalar gerektirmiştir.