“Erzurum Merkez Şeyhler Hamamı”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Erzurum, 2011

Şeyhler Hamamı Erzurum ili Şeyhler Mahallesinde Şeyhler caddesinde yer almaktadır.  XVIII yy da Erzurum’da inşa edilen önemli eserlere göre oldukça mütevazi bir mahalle hamamıdır. Yapını kitabesi bulunmamaktadır.

Yapının sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarmak bu projenin ana hedefi olmuştur. Belirlenen ana hedef doğrultusunda, projelendirme ana hatlarıyla yapının niteliksiz eklerinden arındırılması ve strüktürel ve malzeme bozulmalarına karşı önlemlerin alınmasına yönelik olmuştur. Yapının restorasyon projelerine göre uygulaması tamamlanmıştır. Şeyhler Hamamı, 2017 yılından bu yana “Erzurum Yazma Eserler Kütüphanesi” olarak kullanılmaktadır.