“Hatay İli Bakras Kalesi”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Hatay, 2011

Antakya-İskenderun yolu 27.km.si üzerinde bulunan Bakras Kalesi’nin 10. Yy’da inşa edildiği düşünülmektedir. Bakras Kalesi, yapıldığı dönemden buyana Anadolu- Suriye-Mısır yolu üzerinde önemli bir kontrol noktası olmuştur. Özellikle haçlı güzergâhında kalan Kale’nin tapınak şövalyeleri tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. Bizans döneminde yapının içine ayrıca bir kilise yapılmıştır. Yapı Osmanlı döneminde eski önemini kaybetmişse de günümüze kadar pek çok mimari özelliğini kaybetmeden gelebilmiştir.

Bakras Kalesi, sahip olduğu mimari, arkeolojik, tarihsel vb. değerleri ile titizlikle çalışılması gereken kültür varlıklarımızdandır. Bakras Kalesi’nin “Açık Hava Müzesi” olarak kullanımı ile sürekliliğinin devam ettirilmesine ilkesel olarak karar verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan projeler belirli bir disiplin doğrultusunda gerçekleştirilmiş, çalışmalar bilimsel verilere dayandırılmıştır.