“Ali İhsan Nazlı Konağı”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Kütahya, 2015-2016

Kütahya merkezde Germiyan Sokak’ta bulunan “Ali İhsan Nazlı Konağı”, sahip olduğu mimari özellikleri ile geleneksel konut mimarisinin özgün bir örneğidir. Ancak zaman içinde yanlış müdahalelerden kaynaklanan ve günümüzde kullanılmıyor olmasından kaynaklanan statik ve malzeme sorularına sahiptir. Bu müdahalelerden dolayı özellikle plan şeması oldukça değişmiştir. Ancak yapıdaki izler özellikle tavanlar ve muhdes duvar ekleri yapının özgün plan şemasını okumamızda oldukça yardımcı olmuştur.

Kütahya kentinde gerek tek yapı ölçeğinde gerekse kentsel ölçekte korunmayı hak eden yapılar ve sit alanları bulunmaktadır. Proje konusu olan, Kütahya Ali İhsan Nazlı Konağı günümüze çok değişmiş ve çok harap bir durumda gelebilmiştir. Ama konağın özgün mimari ve tarihi değerlerinin yanı sıra kentsel sit içinde en değerli geleneksel konutlar arasında yer alması, bu yapının da özenle onarılarak, yapıya uyacak yeni bir işlevle kullanılmasını gerektirmektedir.