“Uşak İli, Gün Sokak”

Sokak Sağlıklaştırma Projesi

Uşak, 2012-2013

Uşak kent merkezinde yer alan “Gün Sokak “ için hazırlanan “Korunması Gerekli Sokak Olarak Tescilli Gün Sokak Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi” sahip olduğu geleneksel konutların, sokağa bakıveren cepheleri ve sokak dokusunu tanımlayan öğeleri ile birlikte doku bütünlüğünün korunarak yaşatılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Hazırlanan çalışmalar, bu hedef doğrultusunda gerekli rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile kentsel tasarım projelerinin ve raporlarının üretilmesini içermektedir.

Çalışma konusu olan Gün Sokak, Uşak İli Koruma Amaçlı İmar Planında Korunması Gerekli Sokak olarak tanımlanmıştır. Uşak kentsel sit alanı sınırlarının güneybatı köşesinde kalmaktadır. Sokak üzerinde 15 adet yapı bulunmaktadır. Bu yapılardan 8 tanesi tescilli yapı, 3 tanesi asal yapı (Koruma Amaçlı İmar Planında cephesi itibariyle korunması gerekli yapı), 4 tanesi de yeni yapıdır. Gün Sokak; çift katlı bitişik nizam evleri ile genel olarak Uşak’ın karakteristik geleneksel konut dokusunun özelliklerine sahiptir.