“Bayburt Karasakal Camii”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Bayburt, 2014-2015

Karasakal Camii, Bayburt ili Karasakal caddesi üzerinde yer almaktadır. İnşa tarihi bilinmeyen Karasakal Camisinin mimari özellikleri, II. Abdülhamit Dönemi (1876-1909)’ nde yapıldığını düşündürmektedir. 1960’lı yılların sonunda büyük bir yangın geçiren cami 1970 yılında önemli değişikliklerle yeniden inşa edilmiştir. Kübik gövdesi, bakır levha kaplanmış kubbesi ve çokgen gövdeli minaresi ile dengeli bir yapıya sahip olan caminin ana girişi güneybatı köşesinde yer almaktadır.

Yapının sahip olduğu kültürel ve tarihsel değerlerini gelecek nesillere aktarmak bu projenin ana hedefi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda, yapı ile ilgili proje çalışmaları, bilimsel veriler ışında hassasiyetle yürütülmüştür.