“Engüzekkapı Kalesi”

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Erzurum, 2017-2018

Sivri bir kaya kütlesi üstünde konumlanan Ortaçağ kalesi, günümüzde hala Uzundere kentinin simgesi durumundadır. Engüzekkapı Kalesi, iki farklı dönemin yatay ve düşeydeki birlikteliğinden oluşan katmanlı bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda yaşadığı dönemlerin fiziksel, kültürel, ekonomik ve sosyal yaşamını yansıtan, geçmişten günümüze bu verileri somut olarak aktaran çok değerli bir belgedir.

Yapının ve alanın yerleşme ile bütünleşmesi ve algılatılması kentsel ölçekte korumanın temel ilkesidir. Bu ilke doğrultusunda yapı, 3D laser scanner ile ölçülerek hassas bir biçimde belgelenmiş, uzman ekipler ile birlikte çalışılarak projelendirilmiştir. Farklı dönemlerden kalmış yapı kalıntılarının korunması, kaybolmuş değerlerinin ortaya çıkartılması ve yeniden kullanılarak geçmişte olduğu gibi günümüzde de merkez niteliğinde olması, hazırlanan projelerin ana kararlarını oluşturmaktadır.