“Erzurum Ulu Camii”

Rölöve ve Çevre Tanzim Projesi

Erzurum, 2014

Çifte Minareli Medrese’nin yanı başında yer alan Erzurum Ulu Camisi , 1179 yılında Saltukoğullarından Nasirüddin Muhammed tarafından Ebü’l Feth Mehmed’e yaptırılmıştır. Ancak bu ilk yapıdan özgün olarak sadece kıble duvarı kalmıştır.

Günümüzdeki hali, sivri kemerlerle birbirine bağlı 24 taş paye ve 16 duvar payesi üzerine inşa edilmiş kubbe ve tonozlardan oluşmaktadır. Oldukça geniş olan caminin mihrap önü bölümü ahşap kırlangıç kubbeyle örtülüdür. Aynı eksen üzerinde yer alan ve ortasında aydınlık feneri bulunan diğer kubbe taş mukarnas dolguları ile dikkat çekmektedir. Mihrabın bulunduğu orta mekâna ağırlık veren mimari anlayışı ve geometrik motifli taş süslemesiyle Türk sanatının bütünlüğü içinde yerini alan özgün bir sanat eseridir.

Proje kapsamında Erzurum Ulu Cami’nin rölöve projeleri hazırlanmış, çevre düzenleme projeleri yapılmıştır. Yapı, 3D laser scanner ile ölçülerek hassas bir biçimde belgelenmiştir. Hazırlanan projelerdeki amaç, yapının bir sanat eseri olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da korunması olmuştur.