“Hatay İli Kırıkhan İlçesi Ruhban Okulu”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Hatay, 2011-2012

Çalışma konusu yapı, Hatay İlinin Kırıkhan ilçesinde bulunan Ruhban Okulu’dur. 20. Yy’da Fransızlar tarafından yapıldığı tahmin edilen yapı, 1987 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir.

Bulunan yazılı kayaklarda yapının yapım tarihi belirtilmemiştir. Ancak Cezvitlerden önce Lazaristes mezhebi tarafından kullanıldığından bahsedilmiştir. Cezvitler yapıyı 1930-1938 tarihleri arasında kullanmıştır. Cezvitlerin Kırıkhan Ruhban Okulunu kullanmaya başlamadan önce, harap durumda olan yapı; bu dönemde yapı erkek okulu olarak kullanılmıştır.  Yapı 1939′ Hatay’ın Türkiye’ye katılması ile Türkler’in eline geçmiştir. Ve günümüzde halkevi olarak kullanılmaktadır. 

Söz konusu yapının hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinde çalışmalar, ana hatlarıyla yapının niteliksiz eklerinden arındırılması ve strüktürel ve malzeme bozulmalarına karşı önlemlerin alınmasına yönelik olmuştur.