“Hatay İli St. Simon Manastırı”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

Hatay, 2011

St. Simon Manastırı, bugün adına Samandağı denilen tepede bulunmaktadır. M.S.6.Yy yapılmış olan bu Manastır, Antakyalı St.Simone ’un bir sütun üzerinde 40 yıl yaşadığı yer olarak ün yapmıştır. Günümüzde hala hac merkezi olarak ziyaret edilen St Simon Manastırı, yapılar topluluğu topografik konumu, kiliseleri, azizin sütunu, vaftizhanesi, mezarları ve konaklama yerleri ile Erken Hıristiyan sanatında ve Bizans mimarlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Sahip olduğu mimari özellikleri (plan şeması, cephe düzeni, bezemeleri, vs. ) bakımından döneminin en önemli yapılarından biridir.

Bu kadar önemli bir kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ancak onun hak ettiği özen ile mümkün olabilecektir. “Açık Hava Müzesi” olarak kullanımı ile sürekliliğinin devam ettirilmesine ilkesel olarak karar verilen St. Simon Manastırı için hazırlanan koruma projelerinde, koruma çalışmalarının 4 aşmada uygulanması önerilmiştir. Bu uygulamalar kısaca; acil koruma müdahalelerin yapılması, araştırma çalışmalarının yapılması, yeni izlerin tespiti ve yapıların korunmasına yönelik uygulamaların yapılması ve son olarak alanın ziyaretçilere sunumuna yöneliktir.