“İmaret İbrahim Bey Camii”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Karaman, 2017-2019

Karaman İli Merkez İmaret Mahallesi’nde bulunan İmaret İbrahim Bey Cami’si giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre II. İbrahim Bey tarafından 1432 yılında inşa edilmiştir. İmaretin batı cephesinin güneye yakın olan köşesine bitişik olarak Karamanoğlu İbrahim Bey ve oğullarına ait Türbe bulunmaktadır. Avlunun kuzeyinde ise kapı kalıntısı mevcuttur. Süsleme yönünden en dikkati çeken elemanları ise taç kapı, minare, mihrap ve kapı kanadıdır. Özgün çini mozaik mihrabı günümüzde İstanbul Çinili Köşk Müzesi’nde bulunmaktadır.

Yapı sahip olduğu mimari özellikleri ile Karamanoğulları Beyliği’nden günümüze ulaşabilen özgün bir örnektir. Yakın zamanda yapılan onarımlar Caminin strüktürel problemlerini nispeten giderse de caminin özellikle nem problemi ve bundan kaynaklanan malzeme sorunları devam etmektedir. Bu sorunların giderilmesi, yapının niteliksiz eklerinden arındırılarak çağdaş yaşama uygun bir yapıya dönüştürülmesi, sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarması, hazırlanan koruma projesinin ana hedefi olmuştur.