“İzmir Abdurrahman (Kumrulu) Mescidi”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

İzmir, 2009-2010

İzmir İli Konak Merkez İlçesi Basmane karakolu yakınında Faik paşa mahallesinde yer alan Kumrulu Mescidi, 1756 yılında inşa edilmiştir.   Yapı, bulunduğu mimari doku ile bütünlük sağlamış ve günümüze kadar bunu korumuştur.

Kumru Mescidinde süsleyici unsur fazla kullanılmamış olmakla beraber  pencere kenarları, harim cephelerine asılmış yazı panoları,ve mihrapta kullanılan alçı bordürler yapıya süsleyici özellik kazandırmıştır. İzmir’de XVIII yüzyıl da birçok camide alçı süsleme yoğun olarak kullanılmış, yapı içinde kullanılan alçı süsleme yapı dışına da taşmış, saçak altında yapıyı dolaşan alçı frizler dış cephelere renk katmıştır.

Döneminin özgün örneklerinden biri olan Kumrulu Mescidi’nin sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarmak bu projenin ana hedefi olmuştur. Önerilen müdahalelerin yapının özgün değerlerini ve niteliklerini bozmayacak ve onların algılanmasını güçleştirmeyecek şekilde olmasına dikkat edilmiştir.