“İçkaraaslan Mescidi”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Konya, 2017-2018

İçkaraarslan Mescidi 13. yüzyıl ortalarında inşa edilmiş, Selçuklu döneminden günümüze ulaşmış bir kültür varlığıdır. Kare mekanlı, tek kubbeli mescidi farklı dönemlerde müdahale görmüş olmalarına karşın, özgün bazı yönleri ile dikkat çekmektedir. Özellikle çini ve alçının birlikte kullanıldığı ve Selçuklu döneminde pek fazla örneği olmayan bir mihraba sahip olması açısından önem taşımaktadır.

İçkaraaslan Mescidi’nin, yapı malzemeleri de çeşitli boyutlarda tahrip olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bozulmayı durdurmak için gerekli önlemlerin alınması ve etkin koruyucu müdahalelerin yapılması gerekmektedir. Yapılacak müdahalelerin çağdaş koruma yöntemlerini esas alan uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi, bilimsel kıstaslara uygun olması şarttır. Yapıya zarar verecek, gereksiz ve uygun olmayan uygulamalardan kaçınılması, özgün malzeme ve dokunun azami özenle korunması hazırlanan projelerin esas hedefi olmuştur.