“Hatuniye Camii”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Kütahya, 2016-2018

Hatuniye Camii, Kütahya’nın Mecidiye Mahallesi’nde bulunan 16. yüzyıl Osmanlı eseridir. Yüksek ve zarif tuğla minaresi ile dikkat çeken Hatuniye Camii kesme taştan yapılmıştır. Tek kubbeli ana mekanın, üç kubbe ile örtülü son cemaat yeri ve yine batısında kubbeli ve biraz yüksekçe Rabia Hatun Türbesi bulunur.

Hatuniye Cami’nin niteliksiz eklerinden arındırılarak çağdaş yaşama uygun bir yapıya dönüştürülmesi, sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarması, hazırlanan koruma projesinin ana hedefi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda, yapının tescilli bir kültür varlığı olduğu da göz önünde bulundurularak, projenin her aşamasında alanında uzman, farklı meslek grupları ile birlikte çalışmalar yapılarak, özel bir hassasiyet gösterilmiştir.