“Sinanpaşa Külliyesi”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Afyonkarahisar, 2019-2021

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesindeki Sinanpaşa Külliyesi, cami, imaret, subyan mektebi ve türbe yapılarını içeren bir yapı topluluğudur. Külliyenin 300 m uzağında hamamı da mevcuttur. Kitabesine göre 1524-1525 yıllarında, aynı zamanda ilçeye ismini de veren Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Sinanpaşa Külliyesi içindeki yapı topluluklarının hepsi dönemlerini yansıtan eşsiz birer örnektirler. Özellikle Külliye’nin ana yapısı olan Sinanpaşa Cami, 16. Yy da inşa edilmiş geç dönem tabhaneli cami tipinin güzel bir örneğidir. Ve harimin iki bölümünün de enine genişlediği tek örnektir.

Sinanpaşa Külliyesi’nin sahip olduğu değerleri gelecek nesillere aktarmak hazırlanan projelerin ana hedefi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda yapılar topluluğu 3D laser scanner ile ölçülerek hassas bir biçimde belgelenmiştir. Yapılan tüm çalışmalar uzman ekiplerce titizlikle hazırlanmıştır.