“Tahir İle Zühre Mescidi”

Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi

Konya, 2017-2018

Konya’nın Meram ilçesi, Tahir ile Zühre Mahallesi’nde bulunan “Tahir ile Zühre Mescidi”, sahip olduğu mimari özellikleri ile Anadolu Selçuklu  Beyliği’nden günümüze ulaşabilen özgün bir örnektir. Sahip Ata Mescidi olarak da kaynaklarda geçen yapı harim, türbe ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Türbe ve harim mekanı kubbe, son cemaat yeri ise basık tonozla örtülüdür. Giriş kapısı, mihrabı, mihrab nişi çevresi ve kubbesinde bulunan çini bezemeleri ile dikkat çekmektedir.

Mescidin tarihi ve belge değerlerinin yanı sıra, günümüzde hala kullanılıyor olmasından kaynaklı, işlevsel ve süreklilik değerlerine de sahip olduğu söylene bilinir. Bu değerlerin gelecek nesillerde de devam etmesi için hazırlanan koruma projelerinde; yapının özgün işlevi ile korunarak kullanılmasına, malzeme bozulması ve strüktürel sorunlara neden olan sorun kaynaklarının gerekli müdahaleler ile ortadan kaldırılmasına ve kullanımın gerektirdiği müdahalelerde dil birliğini oluşturacak şekilde, çağdaş malzeme ve yapım tekniklerinin kullanılmasına ilkesel olarak karar verilmiştir.